jednání, s. 1. činnost (určená vůlí), počínání; činy, čin: j. znamená víc než řečnění; chtění a j. 2. způsob, jak si kdo počíná, jak vystupuje; počínání, vystupování: slušné, hladké, hrubé, surové j. 3. dohodování, pro jednávání, vyjednávání, rokování: přikročit k dalšímu j.; mít j. s šéfem; diplomatické j.; obchodní, úřední j. řízení; přímé, rychlé, tajné, iniciativní j. 4. oddíl divadelní hry; dějství, akt: činohra o 3 j-ch; v. též jednati