jednota, -y ž. 1. vlastnost toho, co je spojeno v jeden celek; jednotnost, nerozdílnost, celistvost, ucelenost: j. českých zemí; j. strany; j. čerstvého sněhového příkrovu; kompaktní j. mračen 2. harmonické spojení; shoda, jednomyslnost, soulad, jednotnost: j. dělnické třídy a rolnictva; akční j.; názorová j. 3. sdružení, spolek, společnost: j. českobratrská; j. českých bratří; sportovní a tělovýchovné j-y; Jednota prodejní družstvo; bývalá Dělnická tělocvična j. (zkr. DTJ) 4. nář. samota: bydlet na j-ě