jednotný příd. 1. nedělený, ucelený: j. stát; j-á organizace; j-é zemědělské družstvo (zkr. JZD); J-é zemědělské družstvo v Mirošovicích 2. jsoucí jediného, téhož druhu; stejný, shodný, týž (op. různý, rozdílný): j-á zahraniční politika socialistických států; j. světový názor 3. vyjadřující vztah k jedné osobě n. věci (op. množný): jaz. j-é číslo singulár; přísl. jednotně stejně, shodně: j. organizovaný pracovní postup; podst. jednotnost, -i ž.: j. školního vzdělání