jeho (neskl., vlastně 2. p. zájm. os. on), její (skloňuje se jako příd. jm. měkkého vzoru), jejich (*jich) (neskl., vlastně 2. p. zájm. os. oni, ony, ona) zájm. přivl. přivlastňuje 3. osobě, a to: jeho jedné 3. osobě n. věci rodu mužského n. středního, její jedné 3. osobě n. věci rodu ženského, jejich několika osobám n. věcem bez rozlišení rodu, je-li osoba, jíž se přivlastňuje, v téže větě podmětem, užívá se zprav. zvratného zájm. svůj (v. t.) 1. té osobě, těm osobám n. k té věci, k těm věcem, na niž, na něž zájm. poukazuje, patřící, jí, jim, od ní, od nich pocházející, jí, jich se týkající; takový, kt. má ona osoba, kt. mají ony osoby v majetku, ve vlastnictví, v držení: jeho, její, jejich majetek: to je jeho,... kabát, kniha; jeho,... pracoviště; jeho,... rozhodnutí, omyl, názor; jeho,... fotografie patřící jemu, jí, jim n. zobrazující jeho, ji, je; dítě a jeho návyky; výstavba průmyslu a jeho rozvoj; řeka a její hloubka; úderníci a jejich závazky; smlouvy a forma jejich provádění; fakta a jejich průkaznost; dva ohňové tuto hoří, mc jich blesku neumoří (Erb.); podle jeho, po jeho, jejím, jejich podle jeho, jejího, jejich mínění, názoru, přání, rozhodnutí, podle jeho, její, jejich vůle 2. vyjadřuje těsný vztah k něj. osobě, osobám n. věci, věcem, a to nejč. citový: jeho, její, jejich vlast, rodné město; jeho,... rodiče, děti; jeho,... lékař kt. ho, ji, je léčí; jeho,... kadeřník (ob.) ke kterému pravidelně chodí; to je jeho,... člověk s nímž si dobře rozumí, rozumějí, kt. smýšlí stejně jako on, ona, oni, kt. mu, jí, jim nadržuje; to je jeho,... typ ztělesňující jeho, její, jejich představy; ob. poslouchat rádio, to je jeho, její, jejich to dělá, dělají nejraději; to má, mají ve zvyku 3. v titulech panovnických, šlechtických, diplomatických aj.: Jeho, Její Milost, Jasnost, Výsost; Jejich Výsosti; Jeho, Její, Jejich Excelence; Jeho Magnificence rektor; zpodst. jeho m., její ž. (zprav. ve spoj. ta jeho, ten její) ob. manželka, manžel: ta jeho se k němu zas vrátila; ten její si přece jen našel místo (K. Čap.); ten její je dnes nějaký divný (Poláč.)