křest, křtu m. (6. j. -u) (z řec. zákl.) 1. círk. obřad přijetí do křesťanské církve spojený s udělením jména: nést dítě ke křtu; konat k.; přijímat k.; dostat jméno při křtu; dárek ke křtu 2. udělení jména: k. lodi; k. dolu 3. počátek, zahájení něj. činnosti, první účast: k. ohněm účast v prvním boji; žurnalistický k. debut; k. lásky první zamilování