kašel, -šle m. prudké hlasité výdechy způsobené podrážděním dýchadel, zprav. chorobným: kouř dráždí ke kašli; mít k.; křečovitý, dávivý, dusivý, suchý k.; černý k.; expr. zdrob. kašlíček, -čku, kašílek, -lku, kašlík, -u m.