každoroční příd.: k. zvyk, povinnost, dovolená; přísl. každoročně