každý zájm. neurč. vymezovací (užívá se ho jen v j. č.; ve spoj. se jm. pomn. n. s výrazy obsahujícími číslovku urč. též v mn. č.; jinak všichni s význ. neurčitě číselným; při význ. jakýkoli v obou číslech) ani jednoho nevyjímajíc; kdekdo bez výjimky, bez rozdílu; kdekterý jednotlivec, kdekterá jednotlivá věc, kdokoli, cokoli (op. žádný): k. občan republiky všichni občané; k. člen organizace; na k-ém domě byly prapory, k. den chodí na procházku; k. (z nich) je jiného mínění; to ví k. kdekdo; k. tam utíká; knihy mají k-á sto stran po stu stran; na k-ém našel vadu; dovede to líp než k-á jiná kterákoli; dostane to k., kdo se přihlásí kdokoli; k. pátý vystoupí z řady; časopis vychází k-ch čtrnáct dní jednou za čtrnáct dní; scházejí se k-ou první sobotu v měsíci vždy první sobotu; zaplatím k-ou cenu jakkoli vysokou; k-á kamna zde dobře nehoří; k. papír není tak pevný jakéhokoli druhu; vyslechneme k-é mínění kterékoli; splnil k. úkol; to nedovede k. kterýkoli člověk bez rozdílu, kdokoli (op. jen někdo); hanl. to není pro k-ého; k-ému bychom to nesvěřili; k-ého (návštěvníka) nepřijmu; nestýká se s k-m s ledakým bez výběru; v přísl. výrazu po každé (ps. též pokaždé) vždycky: říkal po každé něco jiného; zast. jeden každý všichni: hrůza obešla jednoho k-ého (Mácha); za k-ch okolností; přijmout k-é podmínky; zná tam k. kout všecko dobře; (setkáme se s tím) na k-ém kroku všude; k-á minuta (hodina, chvíle) byla drahá bylo nutno si pospíšit; škoda k-ého slova marno mluvit; muž k-m coulem (ob.) skrz naskrz, po všech stránkách; hraje v ní k-á žilka je čilá n. rozčilená; (musím to mít) za k-ou cenu stůj co stůj; v k-ém případě (má na to právo), nespr. na k. pád; na k. způsob (tam jeď, to udělej ap.) rozhodně, zcela jistě, určitě, buď jak buď; k-ou chvíli (volá, prší) velmi často, pořád; k-ou chvíli (začne pršet, přijede ap.) co nevidět; k. pes (je) z jiné vsi, k. pes jiná ves, k. kůl z jiného plotu jde o různé, k sobě se nehodící věci, ale pojaté do celku; potmě je k-á kráva černá (pořek.) potmě nelze nic rozlišovat; k-á liška svůj ocas chválí (pořek.) každý chválí své