kachna, -y ž. (2. mn. -chen) 1. vodní pták (s nohama opatřenýma plovací blánou a se zploštělým zobákem), který je v jedné odrůdě (zprav. s bílým peřím) chován jako drůbež pro chutné maso, tuk a peří: krmit kachny; kolébat se jako k., pečená k.; domácí k.; zool. rod Anas: k. divoká 2. hanl. tlustá, nemotorná n. omezená žena 3. expr. nepravdivá, vymyšlená, senzační zpráva: kavárenské pomluvy a kachny; novinářská k.; zdrob. kachnička, -y, kachýnka, -y ž.