kalich, -a, -u m. (6. mn. -ších) (z něm. driv. lat.) 1. bohoslužebná nádoba na víno: mešní k.; přijímání z k-a; husitské červené praporce s černými k-y 2. symbol kališnického vyznání: stoupenci, bojovníci k-a kališníci, podobojí, husité; v zemi k-a (Herb.) v Čechách; V zemi k-u báseň Jana Nerudy 3. bás. číše, pohár: k. vína; přen. kniž. k. utrpení, bolesti, bídy; k. rozkoše, štěstí; růžové k-y tulipánů květy; vypít k. utrpení, hořkosti až do dna vytrpět, protrpět vše až do konce 4. co má podobu kalicha: bot. vnější obal květní, zprav. zelený; anat. k. pánvičky ledvinné; zdrob. kalíšek v. t.: kalichový v. t.