kapitola, -y ž. (z lat.) 1. oddíl knihy, spisu ap.; hlava: první k. románu; osmá k. Ústavy 9. května; výbory sněmovny projednaly tři k-y státního rozpočtu; přen. dostal se v řeči k své oblíbené k-e tématu; to je jiná k. něco jiného; to je k. sama pro sebe o tom by bylo třeba mluvit zvlášť (zejm. pro označení něčeho špatného) 2. řidč. část něčeho vůbec, zvl. v časovém průběhu; období: první k. naší rozmluvy; nová k. jeho samostatného života; expr. odespat několik k-ol (čast. veršů) část spánku; dostat svou k-u (čast. svůj díl) být pokárán 3. příběh: smutná k. jejich lásky; zdrob. kapitolka, -y ž.; v. též kapitula