Nalezeno 26 heslových statí.

kapr

, -a m. 1. užitková sladkovodní ryba: lov kaprů; štědrovečerní k.; třeboňští kapři; mlíčný, jikrnatý…

kapraď

, -di, -dě ž. (mn. 1., 4. -i, -ě, 2. -í, 3. -ím, 6. -ích, 7. -ěmi) náš nejběžnější druh kapradin (ve…

kapradí

, s. kapradinový porost

kapradina

, -y ž. 1. nekvetoucí lesní rostlina se zpeřenými, z oddenku vyrůstajícími listy nesoucími na rubu v…

kapradinka

, -y ž. (2. mn. -nek) malá kapradina rostoucí na skalách, u nás vzácná; bot. rod Woodsia: k. skalní

kapradinový

příd. ke kapradina: k-é rostliny

kapraďorost

, -u m. bot. k-y oddělení rostlin cévnatých rozmnožujících se výtrusy, Pteridophyta

kapraďovitý

příd. připomínající něj. vlastnost kapradi: k-é listy

kapraďový

příd. ke kapraď: k-é paloučky (Jir.)

kaprál

, -a m. (1. mn. -ové) (z něm. driv. fr.) zast. voj. a slang. desátník: hromovat jako starý k. (Šmil.…

kaprálka

, -y ž. (2. mn. -lek) zast. ob. žena kaprála (Herrm., Wint.)

kaprálovat

ned. ob. expr. poroučet, rozkazovat, nařizovat jako kaprál: k. v kritice

kaprálství

, s. hodnost, vlastnost kaprála: dosáhnout k.; přen. ráznost, poroučivost, panovačnost, zprav. om…

kapric

, -e m., kaprice, -e ž. (mn. 2. -ic, -icí) (z fr.) hovor. vrtoch, rozmar, umíněnost; svévole: k. sta…

kapriciosní

[-óz-], kapriciózní (méně vhodně kapriciézní) příd. (z fr.) vrtošivý, rozmarný, náladový: k. žena; k…

kapricírovat se

ned. hovor. (~; nač) mít kaprice, umíněně, neústupně něco žádat, svéhlavě vymáhat, zamanout si něco:…

kapricní

v. kapric

kapriola

, -y ž. (z it.) 1. v jezdectví nejtěžší skok vysoké školy, při němž kůň vyhodí oběma zadníma nohama …

kaprle

, -te s. (z něm.), zprav. mn. kaprlata ob. kapary; zdrob. kaprlátko, -a s. (6. mn. -ách); kaprlo…

kapron

, -u m. (6. j. -u) (z rus.) obch. název umělé hmoty (polyamidu), jejíž obdobou je silon, nylon, perl…

kaprovitý

příd. *1. připomínající kapra: k-á střecha tašková (Baar) s taškami kladenými jako rybí šupiny 2. ka…

kaprový

příd. ke kapr: k. rybník; rybničné hospodářství k-é

kolikaprocentní

příd.: k. daň

několikaprocentní

, řidč. několikaprocentový příd.: n., n-é srážky

sólokapr

, -a m. novin. slang., expr. zpráva, článek senzačního obsahu, otištěná jen v jediných novinách: o s…

šanckaprál

, -a m. (1. mn. -ové) (z něm.) hist. voj. dozorce (v hodnosti desátníka) nad stavbou opevnění: oddíl…