katalog, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -zích) (z řec.) knižní n. lístkový seznam, utříděný soupis knih n. jiných předmětů n. osob tvořících něj. celek; seznam, soupis: lístkový k. knihovny; jmenný, věcný k.; muzejní k.; k. výstavy; mzdový k.; státní k. prací; škol. třídní k. knižní soupis žáků jedné třídy se záznamem prospěchu; katalogový příd.: k-á cena uvedená v katalogu