katastrofa, -y ž. (z řec.) 1. velké neštěstí, událost s tragickými následky; pohroma: přírodní k. (např. zemětřesení, povodeň); důlní, železniční k.; válečná k.; světová k.; bělohorská k.; osobní, národní k.; mravní k. zhroucení; zásobovací k. kalamita; hrozí nevyhnutelná k.; být na pokraji k-y 2. liter. tragické rozuzlení děje v dramatu