kdesi, kniž. kdes zájm. přísl. neurč. 1. na místě, o němž se nic bližšího neví, blíže neurčeném n. neurčitelném; z někt. blíže neurčeného n. neurčitelného místa: k. na Slovensku; k. jsem to četl; (stěhovat se) tam k. na Kačenčiny hory (Něm.) kamsi; je k. od Brna odkudsi; ve spoj. kdesi cosi všelicos, leccos: říkal k. cosi měl plané výmluvy, mluvil nesouvisle, zmateně 2. obl. mor. kdesi někde: já to k. najdu