kdykoli, kniž. kdykoliv (zast. kdykolivěk) zájm. přísl. neurč. 1. s význ. libovolnosti, co se týče výběru doby; v libovolnou dobu, v libovolné době; v kteroukoli neurčitelnou n. blíže neurčenou dobu, v kterékoli blíže neurčitelné n. neurčené době; lhostejno kdy: přijď k.; můžeš si to k. vypůjčit; byl unavenější než k. dříve 2. vzt. vyjadřuje časovou totožnost libovolně stanoveného časového určení s dějem věty řídící; pokaždé, když: k. přijel, pohostili ho; přijeď, k. se ti zachce