klesati ned. 1. zvolna se pohybovat do nižšího prostoru; (pomalu) padat (op. stoupat, zdvíhat se): větroň klesá k letišti; slunce klesalo k obzoru; závoj klesá z ramen; k. na kolena; hrudník se zdvíhá a klesá (dechem); rtuť v teploměru klesá; k. hlasem (na konci věty); přen. k. na mysli ztrácet odvahu, malomyslnět 2. svažovat se, sklánět se; snižovat se, nížit se, padat (op. stoupat): silnice, svah klesá k louce; výška tónu, hlas klesá 3. padat bez vlády: kolena pode mnou klesají; víčka mu klesají únavou; k. mdlobou; k. někomu do náručí 4. pozbývat na síle n. na úrovni ap.; zmenšovat se (op. stoupat): tlak, teplota, tep klesá ubývá jich; ceny klesají; poptávka po zboží klesá; zájem klesá; tlakoměr klesá ukazuje, že tlak vzduchu je nižší 5. pozbývat hodnoty, významu; (mravně n. jinak) upadat, chátrat: úroveň divadla klesá; moc státu klesala; jeho význam, prestiž klesá; kurs valuty klesal ○ předp. po-, pod-; nás. klesávati ○ předp. v. klesati, dále za-; dok. klesnouti