klokan, -a m. australský vačnatý savec se silně vyvinutými zadními končetinami; zool. rod Macropus: k. veliký; zdrob. klokánek, -nka m. (mn. 1. -nci, -nkové, 6. -ncích)