klub, -u m. (6. j. -u) (z angl.) 1. společnost např. pro pěstování společenských styků, literatury, politiky ap.: závodní k.; k. zlepšovatelů; poslanecký k. sbor poslanců téže politické strany (v parlamentě); – dřívější sportovní kluby (zkr. SK) sportovní oddíly, sdružení 2. klubovna: zařízení klubu; K. čs. spisovatelů; klubovní, klubový příd.: k-ní porady, stanovy, schůze; k-ní místnost, život; – k-ová kázeň, příslušnost; k-ové závody; k-ová fotbalová jedenáctka; přísl. *klubovně (Herrm.)