knihkupec, -pce m. (dř.) obchodník s knihami; knihkupecký příd.: k-é podnikání; k. trh; přísl. knihkupecky; podst. knihkupectví, s. obchod s knihami: specializované k.; *knihkupectvo, -a s. knihkupci (jako celek) (Ner.)