kožní příd. 1. ke kůže 1: k. choroby; k. zánět; lékař pro choroby k. dermatolog; k. lékařství dermatologie; k. řez dermální (med.); k. mýdlo; anat. k. dýchání; zool. vlasovec k. 2. ke kůže 2: k. odpadky; tech. k. tuk, k. klih získaný, vyrobený z koží; zeměd. k. moučka druh hnojiva 3. ke kůže 4: bot. k. pletivo krycí a ochranné na povrchu rostlin