kohout, -a m. 1. samec kura domácího: veliký, silný k.; pestře zbarvený k.; kokrhání k-a; být bojovný jako k.; je hned červený jako k. (čast. krocan) zlobí se; plechový k. ozdoba na věžích, větrná korouhvička; galský k. jeden z národních symbolů Francie 2. ust. spoj. červený (rudý) k. požár posadit červeného k-a (na střechu) založit požár 3. mysl. samec kurovitých ptáků vůbec: k. bažantí, paví, tetřeví 4. expr. bojovný, vznětlivý, nesnášenlivý člověk: fanatičtí klerikální k-i; to jsou (dva) k-i svárliví sokové; dva k-i na jednom smetišti dva sokové v témž oboru působností 5. ob. druh dětského n. ženského účesu; kohoutek: nosit k-a nad čelem; zdrob. kohoutek v. t.; kohout, -u m. (6. j. -u) tech. potrubní uzávěrka na kapaliny n. plyny s průtočným otvorem v otáčivém zabroušeném kuželi: k. hrdlový, čepový, ucpávkový, výpustní; zdrob. kohoutek v. t.