komunismus [-nyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) 1. beztřídní společnost na takovém stupni rozvoje výrobních sil, který umožňuje uplatňovat zásadu "každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb", druhá fáze ve vývoji společenského řádu nastoleného proletářskou revolucí (následující po socialismu): budovat k.; velké stavby k-u; přejít k výstavbě k-u v SSSR 2. vědecké marxisticko-leninské učení o této společnosti a její výstavbě: pravdy k-u; odbory škola k-u; nekompromisnost k-u; bojová morálka k-u 3. předmarxistické n. nemarxistické učení o společenském řádu založeném na zespolečenštění majetku; snaha o vytvoření takového řádu: utopický k.; křesťanský k.; k. táboritů; národní k. revizionistický směr, kt. jednostranně vyzdvihuje specifické národní rysy cesty ke komunismu 4. hist. válečný k. systém opatření v sovětském Rusku v l. 1918 1920 vyvolaných neobyčejně těžkými podmínkami obrany země za intervence 5. prvobytně pospolný řád: prvotní k.