konati ned. poněk. kniž. (co) dělat, činit, vykonávat, provádět: k. svou povinnost, práci, službu; k. přehlídku vojska; k. pokusy, pozorování; k. přípravy; k. slavnost, schůzi, přednášku; často nevhodně konat zahájení ap. místo zahajovat; konati se ned. poněk. kniž. dít se, provádět se, odbývat se: manifestace se konala na Staroměstském náměstí ○ předp. do-, do- se, na-, na- se, pře-, pře- se, vy-, vy- se, dokonati, skonati; nás. konávati ○ předp. v. konati kromě na-, na- se