konflikt, -u m. (6. j. -u) (z lat.) rozpor, neshoda, nesouhlas; srážka, utkání, střetnutí: k. dvou názorů; dostat se do k-u se zákonem přestoupit zákon; těžký, ostrý, otevřený, osudný k.; mezinárodní k.; válečný k.; k. dvou států; práv. kompetenční k.; vyvolávat k-y hádky, mrzutosti; měl k. s otcem; konfliktní, konfliktový příd.: k-ní komise řešící, rozhodující spory, k-ové scény; podst. konfliktnost, řidč. konfliktovost, -i ž.: k. situace