kontinent [-ty-], -u m. (6. j. -ě, -u) (z lat.) 1. souvislá pevnina; zemědíl: americký k.; antarktický k.; rozšíření mírového hnutí po všech k-ech 2. evropská pevnina (zprav. v protikladu k Velké Británii): turisté z k-u v Anglii