Nalezeno 11 heslových statí.

kostel

, -a m. (6. j. -e, 6. mn. -ích, -ech) 1. budova pro křesťanskou bohoslužbu; chrám: k. svatého Václav…

Kostelec

, -lce m. v míst. jm.: K., K. nad Černými lesy, K. nad Labem, K. nad Orlicí, K. na Hané, Červený K. …

kostelní

příd. ke kostel: k. věž, zvon, obraz; k. hudba, zpěv; k. bába prodavačka svíček v kostele, svíčková …

kostelnice

, -e ž. 1. ke kostelník: k. v ženském klášteře; zř. přen. expr. pobožnůstkářka (Svatopl.) 2. ob. žen…

kostelnický

příd. ke kostelník: k-á služba, komže; přen. hanl. poťouchlý a k. způsob (Šal.); přísl. *kostelnic…

kostelnictví

, s. zaměstnání kostelníka: zastávat k.; přen. expr. vzdálený všeho církevnictví a k. (Šal.) odda…

kostelničit

ned. (3. mn. -í) ob. být kostelníkem: k. ve farním kostele

kostelník

, -a m. (6. mn. -cích) (kostelnice v. t.) kostelní zřízenec pečující o kostelní potřeby a přisluhují…

podkostelní

příd. jsoucí pod kostelem: p. rybník (Baar); p. chalupy (Nov.), u p-ch Jirásků (Jir.) bydlících pod …

zákostelí

, s. řidč. místo, prostor za kostelem: roh z. plný plevele (Pech.)

*zákostelní

(Tech. obzor), *zákostelský (Šmil.), *zákostelecký (Wint.) příd. jsoucí ze zákostelí, na zákostelí