kovový příd. 1. zhotovený z kovu, obsahující kov, jsoucí v jiném vztahu ke kovu: k-é pouzdro; k. svícen, nábytek; k-é peníze; tech. k. model; k-é jádro; k. teploměr; zbož. k. papír se slabou vrstvou kovu; peněž. k-á úhrada zásoba drahých kovů na krytí oběživa 2. připomínající někt. vlastnost kovu: k-á modř; k. lesk rudy; k-á mračna ocelově šedá; k. hlas zvučný a silný; zbož. k. inkoust mající lesk kovu; zool. tesařík k.; kovařík k.; zast. chem. k. vid; přísl. kovově: k. lesklý; k. znít; podst. kovovost, -i ž.: dojem k-i