krb, -u m. (6. j. -u) ohniště otevřené do komína; nízká a široká kamna s ohništěm otevřeným do místnosti: rozdělat oheň v krbu; přen. domácnost, domov: domácí, rodinný k., založit si vlastní k.; u rodinného krbu doma; geol. magmatický k. místo pod povrchem zemským, kde působením vysoké teploty vzniká žhavě tekuté magma, hlubinné ohnisko sopečné činnosti; zdrob. krbek v. t., expr. *krbeček, -čku m. (Baar)