kritika [-ty-], -y ž. (z řec.) 1. odborné posuzování, odborný posudek: literární, divadelní, hudební, výtvarná, filmová k.; k. nových prací; přen. kritikové: Mácha byl odsouzen k-ou; mínění k-y; poměr k-y k novému dílu; liter. textová k. zkoumání textu, jeho poruch, vztahu k rukopisu a k jiným vydáním, aby mohlo být stanoveno spolehlivé čtení 2. posudek, posuzování vůbec: konstruktivní k.; ostrá, zdrcující k.; k. nesprávného postupu; ob. expr. pracovat, hrát, psát, malovat pod k-u špatně, nedbale, ledabyle; to je pod(e) vši k-u velmi špatné