Nalezeno 22 heslových statí.

čarokruh

, -u m. (6. mn. -zích) kniž. kouzelný kruh: č. poezie; točit se stále v témž č-u v začarovaném kruhu…

čtvrtkruh

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -zích) čtvrtina kruhu; čtvrtkruhový příd. mající podobu čtvrtkruhu: č. výř…

dvojkruhový

, dvoukruhový příd.: d-é poštovní razítko

jednookruhový

příd.: sděl. tech. j. přijímač s jedním ladicím okruhem; j-á dvoulampovka

kruh

, -u m. (6. mn. -zích) 1. část roviny ohraničená kružnicí; geom. vypočítat obsah kruhu; tzv. problém…

kruhadlo

(*krouhadlo, Stroup.), -a s. (2. mn. -del) nástroj na krouhání; nůž v krouhačce: krouhat hlávky zelí…

kruhárna

, -y ž. (2. mn. -ren) místnost, kde se krouhá (např. zelí): k. a konzervárna zeleniny

kruhatka

, -y ž. (2. mn. -tek) rostlina s okrouhlými zubatými listy s okolíkem červenožlutých květů; bot. rod…

kruhoběh

, -u m. (6. mn. -zích) zast. koloběh, cyklus: neviditelný k.; -běžný příd. tech. pohybující se po kr…

kruhoústý

[-o-ú-] příd. mající otevřený kruhovitý ústní otvor; zpodst. -ústí, -ých m. mn. zool. třída obratl…

kruhovitý

příd. mající tvar kruhu: k. záhon; k-é náměstí; k. pohyb, tvar, věnec; k-á dráha, mísa, deska; pří…

kruhovka

, -y ž. (2. mn. -vek) ob. kruhová cihelna; kruhová pec

kruhový

příd. ke kruh 1, 2: k-é náměstí; k. otvor; k. půdorys; k-é sedátko kolem stromu; k-á pila kotoučová

kruhule

, -e ž. zast. a nář. květináč, kořenáč: pěstovat květiny v k-ích (Něm.)

letokruh

, -u m. (6. mn. -zích) les. l-y roční přírůstky dřeva jevící se na příčném průřezu kmene jako soustř…

okruh

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -zích) 1. kruhový útvar, kruhová čára: o. hradeb; o. záře; o. lovců; letad…

okruhlík

v. okrouhlík

okruhový

příd. k okruh 4: o-á organizace

půlkruh

, polokruh (†polou- J. Kvap.), -u m. polovina kruhu: sedět v p-u kolem stolu; hlediště stavěné do p-…

stolokruh

, -u m. (6. mn. -zích) poněk. zast. a řidč. stolní společnost: veselý s. v kavárně

zeměkruh

, -u m. (6. mn. -zích) zř. a bás. zemský povrch, zeměkoule 1: což není místa dosti na širém z-u pro …

zvěrokruh

, -u m. (6. mn. -zích) zvířetník (hvězd.), zodiak (hvězd.): znamení z-u