kulturní (*kulturný, Hol. aj.) příd. ke kultura 1. týkající se kultury n. činnosti v oblasti kultury; k. dějiny; k. vývoj; k. stupeň, úroveň; k. potřeby a zájmy společnosti; k. vliv; k. styky se zahraničím; (mezinárodní) k. dohody o spolupráci v oblasti kultury; (socialistická) k. revoluce proces ideologické přeměny k plnému socialistickému uvědomění všeho lidu (jako nedílná součást dovršení výstavby socialismu); – k. práce, činnost; k. politika; k. pracovník; k. komise, referent; k. středisko; k. dům (K. dům v Novém Jičíně) 2. jsoucí na urč., zprav. vysokém stupni kultury: k. národy světa; vysoce vyspělá k. společnost; k. člověk vzdělaný, kultivovaný; mající zájem o kulturu 3. ovlivněný, zasažený činností člověka: archeol. k. jáma s nálezy dokládajícími pravěké osídlení, zeměd. k. půda zpracovaná, aby dávala úrodu, obdělávaná; bot. k. rostliny záměrně pěstované pro užitek; k. společenstva rostlin; přísl. kulturně: k. se vyvíjet, žít; k. vyspělý; k. historický význam; k. politická práce; podst. kulturnost, -i ž.: stupeň k-i