kupovati ned. ke koupiti: k. knihy, nábytek; k. zboží pod rukou (nedovoleně); dobrá slova se nekupují (pořek.); – kupovat si nadřízené zjednávat si jejich přízeň dary, úplatky; – kart. slang. celou hru kupoval dobrou kartu dostával, dobíral ○ předp. v. koupiti; nás. kupovávati