líh, lihu m. hořlavá těkavá kapalina palčivé chuti, vznikající při alkoholickém kvašení cukerných roztoků n. vyráběná synteticky; etylalkohol, etanol (chem.): čistit, dezinfikovat lihem ránu, pokožku; nalít l. do vařiče; absolutní l.; čistý l. 96procentní etylalkohol; denaturovaný l. etylalkohol s přísadami, které jej činí nezpůsobilým k požívání, určený zejm. pro technické účely (jako palivo, rozpouštědlo); dřevný l. surový metylalkohol vznikající suchou destilací dřeva; lékár. éterový l.