led, -u m. (6. j. -ě, -u) zmrzlá voda: přírodní, umělý l.; jít na l. na kluziště; ledy jdou ledové kry; pivo od ledu chlazené; uložit něco k ledu, přen. expr. odložit, neprojednat; voda je jak l. velmi studená; podlaha hladká jako l.; přen. z hlasu čišel l. chlad, nepřízeň; prolomit l. (mlčení, nezájmu, cizoty) odstranit napjatý poměr; tech. suchý l. tuhý kysličník uhličitý