lehký příd. (2. st. lehčí) (op. těžký) 1. málo vážící: l-á hmota; l-é dřevo; l. člun; l-á obuv; l-é šaty; l. průmysl spotřební; l-é strojírenství všeobecné; odejít s lehkou kapsou bez peněz; l-é peníze (zast.) nehodnotné; tech. l-é kovy s malou měrnou váhou (hlavně hliník, hořčík a jejich slitiny); l. benzín, l. olej s malou měrnou váhou a s poměrně nízkým bodem varu; stav. l-é stavivo z lehké hmoty (rozl. od lehčené); l-é cihly, panely, bloky; l. beton vyráběný z lehkých hmot n. z hmot vylehčených vzduchovými póry; zeměd. l-á půda sypká; l. kůň štíhlého těla, vypěstovaný pro běh; l. cent (v chmelařství) váha 50 kg; zbož. l-é kožky králičí, kůzlečí ap.; voj. l. kulomet nošený jako ruční zbraň; l-é dělo s malou ráží; l-é dělostřelectvo; l. křižník s lehkým pancéřováním; dopr. l-á vozovka pro menší dopravní zatížení; sport. l-á atletika odvětví zahrnující běhy, chůzi, skoky, hody a vrh; l-á váha váhová kategorie rohovníků do 60 kg, vzpěračů do 67, 5 kg, zápasníků do 67 kg; liter. l-á doba metricky nedůrazná část stopy, arze, dvih; hud. l-á doba v taktu nepřízvučná 2. pružný, svižný, hbitý; obratný, dovedný: l. pohyb; l-á chůze; l. krok, klus, rej, úklon, hmat; – l-á malířská technika; l-é péro básníkovo; dar l-ého podání; mít l-ou ruku být obratný 3. slabý, jemný, mírný; bezvýznamný, nepatrný: l-é zaťukání, odkašlání; l. dotyk, dech, šum; l-á vůně; l. závan; l. soumrak; l. úsměv, posměšek; l-á únava; l-é opojení; l-é spaní ne hluboké; – l-á škoda; l-é potíže; l-á nemoc ne nebezpečná; l-é jídlo, maso snadno stravitelné; l-é víno s malým obsahem alkoholu; l-é cigarety s malým obsahem nikotinu, jemné chuti; l-é provinění; l. trest; práv. (dř.) l-é ublížení na těle; círk. l. hřích 4. klidný, tichý; bezstarostný: l-á smrt, hodinka; dej mu pánbůh l-é odpočinutí, buď mu země l-á (pohřební formule); – mít l-ou hlavu, mysl být bezstarostný; dělat si z něčeho l-ou hlavu (řidč.) nedělat si starosti; s l-m srdcem klidně, bezstarostně; brát něco na l-ou váhu nepřičítat něčemu náležitý význam, posuzovat něco bezstarostně, lehkovážně; l-á řeč, slova; l. tón; l-á útěcha laciná; l-á krev, povaha nepřipouštějící si starosti; l-é mravy mravní vlažnost, frivolnost; l-á holka, l-á ženská, l-é děvče, l-é zboží nevěstka; l-á četba, hudba, l-é umění umělecky nenáročné 5. málo namáhavý; snadný: l. život; l-á práce; l-é živobytí; l. námět; l-á soutěž; mít něco (to) l-é; vydat se za lehčím chlebem za snadnějším zaměstnáním; přísl. lehce, lehko (2. st. lehčeji): l-ce oblečen; – l-ce poplácat; l-ce našlapovat; – l-ce se uklonit; l-ce, řidč. l-ko se dotknout; – l-ce zahnutý nos; l-ce se usmát; l-ce raněný; jídlo l. stravitelné; l-ce odpovědět; je mi l-ko u srdce; brát něco l. – l-ce něco získat; l-ko se unavit; to se l-ko řekne; l. píšící, tvořící autor; l-ce vydělané, nabyté peníze; l. nabyl, l. pozbyl (přísloví) kdo získá majetek bez námahy, neváží si ho a nerozvážně utrácí; podst. lehkost, -i ž.: l. těla; – l. pohybu; – l. vína; – tvůrčí l. ducha; vstupovat do manželství s l-í; vyzývavá, mravní l. lehkomyslnost, frivolnost; – l. života