leták, -u m. (6. mn. -cích) 1. tisk, zprav. o rozsahu jednoho listu, s aktuálním, nejč. agitačním obsahem, vydaný v hromadném nákladu a rychle rozšiřovaný: informační l.; revoluční, ilegální l.; štvavý, anonymní l.; tisknout, vydávat, rozdávat, rozhazovat l-y 2. včel. prkénko před česnem, na něž včely přiletují a z něhož vzlétají; patka: včely pobíhají po l-u; zdrob. letáček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách); příd. letáčkový: l-é zprávy