lišta, -y ž. (zř. líšta, A. Mrš., ob. lištna, Ner., -y ž., nář. líšt, -u m., Hol., lištva, -y ž., Herb.) (z něm.) 1. látka, zprav. rozmanitě upravená: úzká, široká l.; lišty přibíjené na zakrytí štěrbin mezi prkny; rámy ze zlacených lišt; podlažní lišty přibíjené na rozhraní podlahy a zdi; lišty z rýhovaného železa na hraně schodů; l. lomenice; tech. součást různých strojů: vodicí l.; žací, sekací l.; l. samovazače, mlátičky 2. poněk. zast. skulina, štěrbina: l. mezi parketami; lišty mezi trámy vycpané mechem 3. nář. věšák: na lištvě viselo několik kabátů (Těsn.) 4. nástěnná polička na talíře a hrnečky: l. plná starosvětských talířů 5. bot. nízký podélný výrůstek vyniklý z povrchu (např. na lodyze třezalky); zdrob. lištka, lištička (ob. lištnička, nář. lištvička, Pitt.), -y ž.; lištový (ob. lištnový) příd. k 1, 2: l-á roleta; – tech. l-á spojka, drážka; l-á ocel