lidský příd. (2. st. lidštější) 1. k lidé, týkající se lidí n. člověka: l-á bytost; l-é tělo; l. hlas; l-á řeč; l-á společnost; vzít na sebe l-ou podobu; l-á práce, síla; rozvoj l-ého myšlení; l. organismus; urážka l-é důstojnosti; l. osud; l-á práva; přijít do l-ch řečí; chybovat je l-é; přen. promluvit l-ou řečí srozumitelně, vlídně, přístupně; koupit za l-ou cenu přijatelnou pro lidi, nepřemrštěnou; zool. trudník l. 2. vyznačující se citem, láskou k lidem; humánní: teplý l. pohled; l-é zacházení; boj za svobodného a l-ého člověka; nastolit lidštější společenský řád; to bylo l-é slovo vlídné; přísl. lidsky: l. zajímavý osud; být l. krásný; promluvit, psát l. srozumitelně, přístupně; – cítit, zacházet s někým l.; podst. lidskost, -i ž. lidství