limit, -u m. (6. j. -u) (z fr.) odb. nejmenší n. největší množství, krajní mez: výše úvěrů dosáhla celkového l-u dvou miliónů Kčs; l. spotřeby; časový, váhový l.; předepsaný l.; dosáhnout l-u; sport. výkon, který je předepsán pro dosažení urč. kvalifikace; limitní příd.: podn. hosp. l. odběrní list obsahující nejvyšší přípustné množství odběru zboží n. materiálu (v řízeném hospodářství); mat. l. hodnota limita; fyz. l. proud mezní