litovati ned. 1. (čeho) mít bolest, rmoutit se, mrzet se pro něco: l. něčí smrti; litoval svého přenáhlení, že se přenáhlil; l. chyb, hříchu 2. (koho, 4. p., +2. p.) pociťovat n. projevovat soucit, soustrast, útrpnost s někým: všichni ho litovali; lituje sám sebe; l. synkův městských (Ner.) 3. (čeho) bát se ztráty něčeho, nechtít něco vynaložit, šetřit s něčím: l. peněz; nelitovat života, času, úsilí, péče, práce rád vynaložit ○ předp. na- se, po-, za-; slitovati se; nás. litovávati ○ předp. slitovávati se