lom, -u m. (6. j. -u) 1. trhlina n. plocha vzniklá nalomením, zlomením: nepatrný l.; čerstvý l.; zabarvení lomu; miner. odlučnost nerostů ve směrech, v kterých nejsou štípatelné: l. nerovný, lasturnatý 2. místo, kde se láme užitkový kámen: vápencový, žulový l.; starý opuštěný l., uhelný l. povrchový uhelný důl 3. náhlá změna směru něčeho; zlom: l. hraniční čáry; fyz. l. světelných paprsků; index lomu