lutecium [-té-], -cia s. chem. prvek ze skupiny vzácných zemin, zn. Lu (nazv. podle Lutetia, lat. jm. Paříže)