mínění, s. přesvědčení, názor, úsudek, soud, domněnka: projevovat své m. slovem, písmem, tiskem; mít o tom své m.; mít dobré, špatné m. o někom; nemít o někom velké m. necenit ho příliš vysoko; zapůsobit na veřejné m. na názor veřejnosti; jsem toho mínění, že... nespr. jsem mínění, že...; v. též míniti