měřítko, -a s. (mn. 2. -tek, 6. -ách) 1. měřicí nástroj n. přístroj, zejm. k měření délek; měřidlo 1: délkové, dílkové, obloukové, posuvné m.; dřevěné, papírové, celuloidové m. 2. rozsah, rozměry (zachovávající vzájemný poměr rozměrů dílčích): sestrojit trojúhelník ve zmenšeném m-u; diagramy v pěti různých m-ách; přen. konat něco ve velkém, celostátním, světovém, mezinárodním m-u; zeměp. údaj, kolikrát jsou na mapě urč. hodnoty proti skutečnosti zmenšeny: mapa v m-u l: 200 000 3. prostředek k posuzování, hodnocení; směrnice, vodítko, kritérium: kniha je m-em kulturní vyspělosti národa; m. hospodárnosti provozu; umělecké, estetické m.; klást, přikládat přísné m. na něco; snést přísné m.