měsíc, -e m. 1. nebeské těleso obíhající kolem naší země; luna (bás.): východ, svit, světlo m-e; m. v úplňku; první, druhá, třetí, čtvrtá čtvrt m-e; srpek m-e; m. roste; m-e přibývá, ubývá; m. svítí jako rybí oko; tvář kulatá jako m.; mluví, jako by spadl z m-e neinformovaně, nesouvisle, pošetile; hvězd. M. družice Země: vypuštění sovětské kosmické rakety na M. 2. hvězd. družice, měsíček, satelit, trabant: m-e Saturnovy, Marsovy, Jupiterovy aj. 3. přibližně dvanáctá část kalendářního roku, doba 28-31 dnů: kalendářní m.; m. duben; dva m-e prázdnin; letní m-e; v označení akcí věnovaných propagaci určité ideje, činnosti ap.: M. československo-sovětského přátelství od 7. listopadu do 12. prosince; M. knihy; M. bezpečnosti v dopravě; ob. být v pátém m-i (o ženě) v pátém měsíci těhotenství; jednou za uherský m. velmi zřídka; hvězd. oběžná doba Měsíce kolem Země: m. siderický, tropický, synodický, drakonický; zdrob. měsíček v. t.