městský příd. k město (op. vesnický, venkovský) 1. náležející městu, týkající se města, souvisící s městem: m-á knihovna; m-á správa; m. národní výbor (zkr. MěstNV n. MNV); M. národní výbor v Ostravě; m. dopravní inspektorát; m. výbor KSČ; m-é hradby; dř. m-á rada; hist. práv. m-é právo souhrn všech zvl. práv městského obyvatelstva; privilegium, jímž obec povýšena na město 2. z města pocházející, v městě obvyklý: m. člověk; m. šat, život; m-á řeč; hanl. m-é paničky měšťácké; bot. kuklík m.; přísl. městsky: m. oděný; m. vychovávat; podst. městskost, -i ž.: m. Nerudovy poezie (Muk.)