malíř (zast. a nář. maléř, Jir. aj.), -e m. (malířka, -y ž.) 1. výtvarný umělec malující obrazy: nadaný m.; přední soudobý m.; staří holandští m-i; m. portrétista; figurální m.; akademický m. kt. absolvoval akademii výtvarných umění; přen. kniž. (o slovesném umělci): m. dnešní společenské skutečnosti 2. lidový umělec n. odborně školený pracovník (uměleckého řemesla ap.) zabývající se malováním, zvl. pro ozdobu: výtvory lidových m-ů a m-ek; m. porcelánu, dřeva, keramiky; zručný m.; textilní m-ka; m. dekorací; m. písma, štítů 3. m. (pokojů) řemeslník zabývající se malováním (ve význ. 3); v. též maléř