mamut, -a m. (z rus. driv. tunguz., jakut.) 1. vyhynulý obrovitý savec podobný slonu: chytání m-ů do jam v době ledové; objevit zmrzlého m-a; zool. rod Mammonteus: m. evropský 2. expr. obrovský, silný, mocný tvor, věc mohutných rozměrů n. stroj mocné síly ap.: finanční m-i kapitalistické společnosti; obrovský buldozer, m. mezi stroji *3. expr., zhrub. nešika, nemotora, hlupák: nadávat někomu m-ů; mamutový příd.: tech. m-é čerpadlo mamutka