manžel, -a m. (5. j. -i, mn. 1. -ové, -é, 4. -y, -e, 7. -y, -i) 1. ženatý muž v poměru k své ženě; choť: vzít si za m-a 2. řidč. člen manželské dvojice (muž n. žena): u soudu vinil m. (druhého) m-a 3. manželé jen mn. dvojice (muž a žena), kt. uzavřela sňatek: mladí m-é; různice mezi m-y; expr. zdrob. k 1 manžílek, -lka m. (mn. 1. -lkové, -lci, 6. -lcích)